Menu

xổ số kiến thiết 10 10-Xổ số miền Bắc

Văn phòng

{关键字} Số 462 & 466 Hồng Bàng, P.16, Q.11, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

{关键字} (+8428) 39605 800 - 39694 148 - 39605 688 - số máy lẻ 11

{关键字} (+8428) 39 605 616 - 39607 386

{关键字} info@tashing.com.vn

{关键字} www.tashing.com.vn

Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy: 8h đến 17h 

                                Chủ Nhật: 8h đến 12h 

NHÀ MÁY

{关键字} Số 62G An Dương Vương, P.16, Q.8, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

{关键字}(+8428) 38769 496 - 38763 615

{关键字} (+8428) 38767 424

{关键字} info@tashing.com.vn

{关键字} www.tashing.com.vn

Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7h30 đến 17h 

                                Chủ Nhật: 7h30 đến 12h 

xổ số kiến thiết 10 10-Xổ số miền Bắc